تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - به خــــــــدااوخواهدآمــد...
  به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

  اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

  یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...

  به خــــــــدااوخواهدآمــد...

  چهارشنبه 20 آبان 1394
  06:45 ب.ظ
  اسیــــرانتظار

     گرچه خسته ام گرچه دلشکسته ام بازهم گشوده ام دری به روی انتظارتابگویمت هنوزهم به آن صدای آشناامیدبسته ام.


  ای توصاحب زمان!ای توصاحب زمین! دل جدازیادتو آشیانه ای خراب ولی صفاست یادسبز و روح بخش تویادلطف بی نهایت خداست کوچه باغ سینه ام ای گل محمــدی به عطرنامت آشناست آنکه درپی تو نیست کیست؟ آنکه بی بهانه تو زنده است درکجاست؟


  ای کرامت وجود!بادغربتی که می وزد به کوچه های بی تو بوی مــرگ میدهد بوی خستگی فسردگی...کوچه ها درانتظاریک نسیم روح بخش یک پیام آشناودلنواز سینه را گشوده اند.کوچه های ماهمیشه عاشق توبوده اند...


  ای کبوتردلم هوایی محبتت!سینه ام آشنای نعمت غم است گرهزار کوه غم رسد هنوز هم کم است از درون سینه ام ناله های مرغ خسته ای به گوش می رسد .بالهای زخمی ام نیازمند مرهم است.


  صبحگاه جمعه ها آفتاب یاد تو ز (ندبه)های ماطلوع می کند. آنکه شب پس ازدعا باسرود اشتیاق ونغمه امید بادلی سفید خواب رفته است روزرا به شوق دیدنت شروع می کند ای تو معنی امید وآرزو! ای برای انتظار عاشقانه آبرو! عشقهای پاک درمیان خنده ها وگریه های عاشقان پیش عصمت الهی ات خضوع می کند.


  ای بهانه ای برای زیستن! اشتیاق همچوسبزه بهاره هرطرف دمیده است.جمکــــران جلوه ای ازانتظار و شوق ماست ای بهار جاودان ای بهارآفرین مادرانتظارمقدم توییم ای امیدآخرین!


  ای عزیزدل پناه شیعیان ای فروغ جاودان! سایه بلند نام ویادتوازسروسرای عاشقان بیقرار کم مبادقامت بلندشوق جزبرآستان پرشکوه انتظارخم مباد....


  من منتظرم ...چون گفته ام که می آیی آقاجان...


  شایداین جمعه بیایی...شاید...شاید..  

  بخـــــــدا اوخواهدآمــــــــد....درلحظه های سخــــت انتـــظار....