تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - یارقیه(س)
  به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

  اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

  یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...

  یارقیه(س)

  سه شنبه 26 آبان 1394
  02:40 ب.ظ
  اسیــــرانتظار

   


  ♥.♥.♥

  دست از سرم بردار من بابا ندارم
  زخمی شدم بهر دویدن پا ندارم

  گیسو سپیدم؛ احترامم را نگه دار
  سیلی نزن؛ من با کسی دعوا ندارم

  باشد بزن چشم عمو را دور دیدی
  من هیچ کس را بین این صحرا ندارم

  زیبایی دختر به گیسوی بلند است
  مثل گذشته گیسوی زیبا ندارم

  این چند وقته از در و دیوار خوردم
  دیگر برای ضربه هایت جا ندارم

  تا گیسویم را ز دستانت درآرم
  غیر از تحمل چاره ای اینجا ندارم

  گفتم به عمه از خدا مرگم بخواهد
  خسته شدم میلی به این دنیا ندارم

  گیرم که پس دادند هر دو گوشوارم
  گوشی برای گوشواره ها ندارم

  شیرین زبان بودم صدایم را بریدند
  آهنگ سابق را به هر آوا ندارم

  در پیش پایم نان و خرما پرت کردند
  کاری دگر با شام و شامی ها ندارم

  با ضربه ی پا دنده هایم را شکستند
  کی گفته من ارثیه از زهرا ندارم

  نشناختم بابا تو را تغییر کردی
  امشب دگر راهی به جز افشا ندارم

  گویا تنور خولی آتش داشت آنشب
  ترکیب رویت گشته خیلی نا مرتب

  ♥.♥.♥