تبلیغات
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - السلام علیک آقـــاجانم...
    به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

    اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

    یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...