تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - انــدیشـــه کنیــم...!!
  به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

  اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

  یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...

  انــدیشـــه کنیــم...!!

  دوشنبه 16 فروردین 1395
  01:29 ب.ظ
  اسیــــرانتظار


   


  ! ) تلوزیون آمد...خواب رفت


  ! ) زنا آمد....ازدواج رفت


  ! ) سودآمد...برکت رفت


  ! ) مُدآمد...حیارفت


  ! )فست فودوپرخوری آمد....سلامت رفت


  ! ) رشوه آمد...حق رفت


  ! ) دیرخوابی آمد ....نمازصبح رفت


  ! ) اسراف ومصرف گرایی آمد...قناعت رفت


  ! ) قوم پرستی آمد...برادری رفت


  ! ) ماهواره آمد...حجاب رفت


  ! ) جوایزبانکی وگاوصندوق آمد....زکات رفت


  ! ) تلفن آمد....صله رحم رفت


  اندیشه کنیم!!!چه ها آمد، چه هارفت؟؟!!..


   


  چراماهمیشه سرنماز خوابمون میاد؟ ولی تاساعت سه شب برای دیدن یک فیلم بیداریم؟


  چراهروقت میخواهیم قران بخونیم خیلی خسته ایم؟


  امابرای خوندن کتابهای دیگه همیشه سرحالیم!!


  چرا اینکه یک پیام درموردخدارو رد میکنیم انقدرراحولی پیام های بیهوده روبه راحتی انتقال میدیم؟


  چراتعداد کسانی که خداروعبادت میکنند هرروز کمتر وکمترمیشه؟


  اماتعداد بارها وکلوب ها روبه افزایشه؟یعنی ارتباط باخدا اینقدر سخته !!؟؟؟؟