تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - گروه بهاییت!!!
  به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

  اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

  یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...

  گروه بهاییت!!!

  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
  12:50 ب.ظ
  اسیــــرانتظار


   


  حتما بخوانید!!!!


  شایدتو چندروزاخیرمطالبی درخصوص فرقه وگروه بهایت

  شنیده ویاخوانده

  باشیدوبرای نسل جوان ونوجوان سوال برانگیز باشدبه همین

  دلیل مطلبی درخصوص

  اعتقادات این گروه ضاله جهت اطلاع نوشته میشود:


  احکام واعتقادات خطرناک نیم میلیون بهایی ایرانی :


  1-لواط برای فاعل شرعا حلال، وبرای مفعول تمرین تواضع ومستحب است!!


  2- ازدواج باخواهر ومادر وخاله وعمه جایز است!!


  3- زنا ودزدیدن دخترمورد پسند قبل ازازدواج جایز ونشانه علاقه وجنم مرد است!!


  4-شرب خمرواستعمال تریاک وحشیش جایز است!!


  5-حجاب حرام ونشانه بردگی است!!


  6- محمد(ص)خاتم (نگین) انبیابوده ونه آخرین آنها پس پیامبرانی بعدازاوآمده اند!!


  7-امام زمان فردی بنام بهاءالله بوده وظهورکرده اند وشهید شده اند!!


  8- تمام احکام قران باطل شده وآقای بهاءالله کتابی جدید  به اسم بیان نازل کرده!!


  *تاریخچه :


  فردی معتاد به حشیش به اسم حسین علی نوری (بانام مستعاربهاءالله)باتحریک انگلیس

  درابتداادعاکرد نائب امام زمان است سپس گفت :من امام زمان هستم وقبلاتقیه کرده بودم

  وبعدگفت پیامبری بادین وکتاب جدید هستم درنهایت هم مدعی شد که خداست!!!


  درحال حاضرمقدس ترین مکان بهاییان ومقرفرماندهی آنها به اسم بیت العدل دراسرائیل است.


  *بهاییان دردوران پهلوی:


  تمام پست های کلیدی ایران قبل ازانقلاب به دست این فرقه بودوبه نوعی شاه نوکرحلقه به

  گوش آنهابود پس ازین جهت بدترین ضربه ازانقلاب اسلامی رابهاییان خوردند چون دستشان

  ازمنابع کشورکوتاه شد.


  *اقدامات برعلیه انقلاب :


  1- ترویج بی بندوباری ازسنین کم باتاسیس مهدکودک.


  2- پیاده روی الزامی زیباترین دختران بهایی بابدترین حجاب ممکن درخیابانها ومراسمات ومحافل

  مذهبی،برای ترویج وعادی سازی بی حجابی.


  3-تاسیس شبکه من وتو برای القای حس عقب ماندگی به شیعیان ایران!


  4-همکاری گسترده با بی بی سی برای سم پاشی وشایعه پراکنی.


  5-شرکت گسترده درکودتای88طبق دستورات رژیم اسرائیل.


  6-پهن دام برای جوانان بابرگزاری پارتی های مختلط باتوزیع موادمخدر ومشروبات الکی.


  7- نفوذ دردستگاه های دولتی برای جاسوسی وخراب کاری وخیانت و...


  8- تاسیس ارتش8000نفری سایبری فارسی زبانان اسرائیل!


  9-ترویج فساد اخلاقی مثل هم جنس بازی وتشویق جوانان به زنا درفضای مجازی


  باتاسیس کانال های مبتذل اخلاقی ومنحرف سیاسی،مثل بسوی دموکراسی درتلگرام.


  10-فعالیت گسترده اقتصادی،باتاسیس عینک فروشی ،ساعت فروشی و بوتیک های لوکس درشهرهای بزرگ.




  اعطای بالاترین نشان ملی انگلیس(روباه پیر)بااسم (sir)به

  دومین پیامبربهاییان عباس

  افندی دراسرائیل ؟؟!!؟