تبلیغات
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • دعای فرج دلم خــــــــدامیخواهد.... - مولاجان نظر لطفی...
    به نام خدایی که ازشدت حضورناپیداست...

    اگربخــوادسرباز صاحب زمان(عج).

    یه شهیدی میگفت:اگه خداروبیشترازخودت دوست داشته باشی بیشک شهیدی...